ప్రకృతి ఒడిలోకి ఒరిగిపోతున్న చైనా గోడ!

ప్రకృతి ఒడిలోకి ఒరిగిపోతున్న చైనా గోడ!

"ది గ్రేట్ వాల్ అఫ్ ది చైనా" పరిస్థితి ఇప్పుడు అధ్వాన్న స్థితికి చేరింది.. ప్రకృతి దాడికి తట్టుకోలేక నెలకొరుగుతున్న చైనా గోడ. ప్రకృతి దాడికి బలౌతుంది. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియో లో చూద్దాం

more updates »