ఆర్టీసీ పై కెసిఆర్ ద్వంద వైఖరి!

ఆర్టీసీ పై కెసిఆర్ ద్వంద వైఖరి!

ఏరుదాటేదాకా ఏటి మల్లన్న-ఏరు దాటాకా బోడి మల్లన్న" అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు మన కెసిఆర్ గారు కావాలంటే మీరే ఈ వీడియో చూడండి మీకే అర్థమైది

more updates »