సీఎం జగన్ వద్దకు నెల్లూరు పంచాయితీ!

సీఎం జగన్ వద్దకు నెల్లూరు పంచాయితీ!

నెల్లూరు వైసీపీ నేతల గొడవ చిలికి చిలికి పెద్ద గొడవ మారి సీఎం జగన్ కలుగజేసుకునే వరకు వెళ్ళింది.. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియో లో చూద్దాం...

more updates »