9 గంటల పనిదినాల్ని మోడీ అమలు చేయాలా?

9 గంటల పనిదినాల్ని మోడీ అమలు చేయాలా?
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తలపెట్టనున్న 9 గంటల పనిదినాల్ని అమలు చేయాలా? మోడీ దీనిని తప్పకుండా అమలు చెయ్యాలా వద్దా ? ప్రజల మనోభావాలు ఏమిటో చూడండి...
more updates »