మెగాఫ్యామిలీ ని ఎగతాళి చేసిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేకి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

మెగాఫ్యామిలీ ని ఎగతాళి చేసిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేకి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

చిరంజీవిని, చరణ్ ని ఎగతాళిగా మాట్లాడిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

more updates »