హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్స్ లో సాంకేతిక సమస్య!

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్స్ లో సాంకేతిక సమస్య!

హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్స్ లో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో గంటకు పైగా నిలిచి పోయిన మెట్రో రైళ్లు

more updates »