వైస్సార్ కంటి వెలుగు పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఏపీ సీఎం

వైస్సార్ కంటి వెలుగు పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఏపీ సీఎం

అనంతపురంలో "వైస్సార్ కంటి వెలుగు పథకాన్ని" ప్రారంభించిన ఏపీ సీఎం వైస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియో లో చూద్దాం..

more updates »