‘బిగ్‌బాస్’పై నటి గాయత్రి గుప్తా ఫిర్యాదు..

‘బిగ్‌బాస్’పై నటి గాయత్రి గుప్తా ఫిర్యాదు..

more updates »