మార్పు కోసం జగన్ పనిచేస్తే మద్దతిస్తాం: జనసేన ఎమ్మెల్యే

మార్పు కోసం జగన్ పనిచేస్తే మద్దతిస్తాం: జనసేన ఎమ్మెల్యే
మార్పు కోసం జగన్ పనిచేస్తే మద్దతిస్తాం, మా నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పినట్లు నడుచుకుంటాను : జనసేన ఎమ్మెల్యే
more updates »